Janin pada kehamilan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 minggu.

Perkembangan janin usia 2 minggu

Pembuahan terjadi pada akhir minggu kedua ini. Sel telur yang telah dibuahi membelah menjadi dua, 30 jam setelah dibuahi sambil terus membelah, sel telur bergerak di dalam lubang falopi menuju rahim. Setelah membelah menjadi 32, sel telur disebut morula.

Share: